River restoration and management – Denmark vs Sweden 25/09/2012

Written by vibeke on . Posted in Kommunikation

 

 

 

 

 

 

 Den 25 september fick UC4LIFE besök av representanter från olika danska kommuner för att jämföra och diskutera skillnader och likheter i hur vi arbetar med rensning av vattendrag, men även restaurering och bevarande av värden såsom tjockskalig målarmussla diskuterades. Planerna kring hur man kan återställa våra skånska projektområden Fyleån och Klingavälsån diskuterades och här var det tydligt att vi har det väl förspänt med så stora områden som kan restaureras. En annan stor skillnad var att i Danmark har kommunerna övertagit kostnaden och underhållsansvaret i de flesta större åar. Detta har man gjort för att avlasta de danska lantbrukarnas ekonomi men även för att undvika felaktiga rensningar och negativ miljöpåverkan. Vinsten för kommunen är att man kan ta ett helhets grepp på vattendragen och deras flöden och se var åtgärder behöver sättas in för bästa effekt.  Man slipper också lägga resurser på att åka runt på klagomålsärende. I Danmark undviker man så mycket som möjligt att använda större maskiner vid underhåll och är noga med att inte blottlägga kanterna på vattendraget. Istället har man åmän som går i fåran och slår vegetationen med lie.

 //Vibeke och Marie

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer