Rapporter och flyers

Written by Ivan on . Posted in Publikationer

PROJEKTLANSERING UC4LIFE – Oktober 2011… Vilken uppslutning!!!

Nedan följer en del informationsmaterial som hitintills har publicerats som del av vårt projekt, en del formalin, men också intressanta rapporter av hög kvalitet. Mycket nöje…

– Vill du veta vad som planeras i de våra projektområdena så finner du planeringsunderlagen här

– Nedan följer publicerade rapporter som rör projektet, – smått och stort

– Flyers och kortfattade populärvetenskapliga publikationer av olika slag

 

– Debate articles

Inlägget finns också på: Engelska

Tags:

Samarbetspartners & Finansiärer

Senaste nytt från NRRV

Read feed