Rapporter och flyers

Written by Ivan on . Posted in Publikationer

PROJEKTLANSERING UC4LIFE – Oktober 2011… Vilken uppslutning!!!

Nedan följer en del informationsmaterial som hitintills har publicerats som del av vårt projekt, en del formalin, men också intressanta rapporter av hög kvalitet. Inledningsvis två välgjorda filmer om projektet. Mycket nöje…

Filmen om Fyleån och målarmusslans återkomst

Filmen om Bräkneån och målarmusslans återkomst

– Planeringsunderlag

– Publicerade rapporter

– Flyers och kortfattade populärvetenskapliga publikationer

Monitoringrapporter och resultat

SKÅNE
BLEKING
JÖNKÖPING
SÖDERMANLAND
ÖSTERGÖTLAND

 

Tekniska rapporter

Värdfiskkartering C1a
Värdfiskkartering C1b
Värdfiskkartering C1c

Debate articles

Inlägget finns också på: Engelska

Tags: ,

Samarbetspartners & Finansiärer