2012 – ett musslans år!

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Kidzen letar musslor…

Vänner!

UC4LIFE har existerat i snart ett år. Det har varit synnerligen intensivt och givande – vi gör de facto nytta, – och vi syns, vilket är otroligt viktigt. Projektet har varit föremål för fyra genomgripande granskningar– med positiv kritik som följd. Bland projektets styrkor under 2012 kan nämnas vår vilja att arbeta offensivt samt vår förmåga att kommunicera projektet. Projektets framgångar avseende värdfiskstudierna bör speciellt lyftas fram. Svagheterna kan knytas till vår något naiva uppfattning kring förankringsprocesser och tillståndsprövningar vilket har resulterat i tidsfördröjning av restaureringsåtgärder i fyra projektområden. En annan faktor som bidragit till skakigheter är att ansökan skrevs 2010, emedan projektet påbörjades först två år senare – förutsättningar har ändrats under resans gång som bekant. Nedan följer en liten resumé för respektive projektregion/partners.

UC4LIFE @ Mörrumsån och Bräkneån, LST Blekinge…

Högt tempo i Blekinge genom Jonas och Andreas. I Mörrumsån har redan konkreta restaureringsåtgärder påbörjats under 2012, och mer är att vänta under nästföljande år – UC4LIFE-projektet ska bla lanseras via en fast utställning vid laxens hus i Mörrum. I Bräkneån har markägareförankringar och tillståndsprocesser dragit ut på tiden, – med det går helt klart framåt, och projektering väntas vara klar till våren och en del fysiska åtgärder påbörjade under 2013.

UC4LIFE @ Emån och Brusaån, LST  Jönköping…

Jönköping kämpar på via Jakob och Daniel. Fortum Energi har sålt sina kraftverk till Skånska energi och det är oklart hur våra UC-åtgärder kommer att påverkas i Emån genom ägarbytet. Jakob och Ivan kommer att träffa Skånska energi asap, – så att vi inte förlorar tempo. Fortum stöttar projektet även fortsättningsvis genom Karlstads universitet. Projektering är på G i båda projektområdena. Som projektkoordinator har Jakob varit inblandad i det mesta som rör projektet…

UC4LIFE @ Kapellån, Kisaån och Storån, LST Östergötland

Jag blir påmind om vår eminenta staff-traing-event i Yxnerum/Storån genom Larz Foten G, Erik Å och Br. Jakob. I samtliga tre områden går arbetet planenligt. Genom Östgötarna tas snygga UC4LIFE-role-ups fram i detta nu – icke mindre än 24 st kommer att produceras under 2013 – viktiga informationsverktyg för hela projektgänget. Vi ser fram emot dessa:-) – det första är på G…

UC4LIFE @ Vedaån, Svärtaån och Vretaån, LST Södermanland…

Inga stora hinder i dagsläget, istället är det glädjande att konstatera att fysiska åtgärder har genomförts i Vretaån samt att vårt skolprojekt (se bild ovan) har smygstartat i Vedaån genom Helenas och Ursulas (Tuzz) förtjänst.

UC4LIFE @ Karlstads universitet…

Som bekant jobbar Karlstads universitet i samtliga projektområden med högsäte i Skåne, och i samarbete med bla Lunds och Göteborgs universitet. Lea, Laura, Niclas och Martins intensiva arbete har lönat sig väl, – värdfiskarter för den tjockskaliga har redan identifierats och infektionsförsök har varit lyckosamma under 2012. Det ser lovande ut för framtiden.

UC4LIFE @ Klingavälsån och Fylan, LST Skåne…

Vibeke och Marie har jobbat med tillståndsprövningar och juridiska processer i båda dessa projektområden. Arbetet i Fylan verkar kunna sjösättas 2013 emedan åtgärderna i Klingavälsån sannolikt fördröjs till 2014. Vidare kommer vårt UC-lab i Hemmestorps Mölla stå klart under 2013 så att framodling av musslor på allvar kan påbörjas. Vidare ska vi genom Stefan studera den samhällsekonomisk nyttan med UC4LIFE genom en sk ”cost-benefit-study” som syftar till att värdera projektets olika åtgärdsmoment i kronor och ören. Svaret på frågan; är det värt det?

2013 – också det ett musslans år?

UC4LIFE går in i en mer actionladdad fas 2013 – med förankringsprocesser och tillståndsprövningar avklarade och konkreta restaureringsåtgärder påbörjade i samtliga projektområden?…

Kommunikation står fortfarande i fokus(!) – vår hemsida och blog är UC4LIFE’s viktigaste informationsverktyg, som även utgör projektarkiv. Vi kommer få engelska kompletterande sidor inom kort. Strukturen står fast och jag ser fram emot många spännande inlägg kommande år. 2013 inleder vi nätverkandet på allvar; Sociala medier och Google+ cirklar?

UC4LIFE’s ambition(?) – att bli ”best-of-the-best” på kort sikt, och utgöra ett framtida exempel på ett eminent vattenvårdande projekt på lång sikt. God jul och gott nytt år!

 

Ivan signatur small

 

 

Ivan

Tags:

Trackback from your site.

Comments (1)

  • Sara Sörensen

    |

    Härlig läsning! 2013 ska verkligen bli ett spännande år! God Jul och Gott Nytt År! Önskar Sara

    Reply

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer