Nu knyter vi samman Emån ytterligare…

Written by Ivan on . Posted in Emån

Vintergammalt kaveldun

Lillån utgör lämplig utgångspunkt för anläggande av faunapassage förbi Turefors Kraftstation i Kvillsfors

Åtgärder i syfte att få tillstånd en faunapassage i Kvillsfors diskuterades mellan representanter för Kraftbolaget Skånska Energi, Emåförbundet, Länsstyrelsen i Jönköping samt UC4LIFE. Förslag till åtgärder i området innefattar borttagande av vandringshinder och biotopförbättringar i Lillån, som idag utgör en sidofåra som löper parallellt med Emåns huvudfåra utan påverkan av Kraftstationen. Syftet med att åtgärderna är att öppna upp för spridning av akvatiska arter som i dagsläget är isolerade i Emån. Får vi tillstånd en lösning gynnas i Emån flera hotade fisk- och musselarter, den tjockskaliga målarmusslan inkluderad!

UC4LIFE tackar för en givande dag och ser med spänning fram emot nästa steg…

På mötet deltog Krister Ström och Per Eliasson (Skånska energi), Jakob Bergengren (UC4LIFE [alias bifurkation], Länsstyrelsen Jönköping), Anders Stenström och Leif Thörne (Länsstyrelsen Jönköping), Ivan Olsson (UC4LIFE), Peter Johansson och Thomas Nyden (Emåförbundet) samt Peo Högstedt (Vetlanda kommun)

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer