Övervakning inför åtgärder

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån

I Bräkneån genomför vi nu under v.26-27 övervakning inför kommande åtgärder i ån. Totalt sett kommer vi att besöka nio lokaler, två stycken uppströms åtgärdsområdet, två stycken nedströms åtgärdsområdet och fem stycken inom själva åtgärdsområdet. Det som undersöks är bl a  musselbestånden på lokalerna, vattenvegetation, djup och bottensubstrat. Lokalerna kommer att återbesökas 2015-2016 för att se om de planerade åtgärderna har haft någon effekt och i så fall vilken.

Tags: ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer