Åtgärder i Svärtaån

Written by ursula on . Posted in Svärtaån

Grävskopa släpper lekgrus vid vattenytan i ån.

Förra veckan avslutades åtgärderna i Svärtaån, Södermanland. Musslorna som vi innan med hjälp av dykare hade plockat upp släpptes tillbaka och förhoppningsvis kommer de trivas bättre än tidigare.

Vi har grävt upp vegetation och rotfilt från säv, svärdslilja och andra vattenväxter som växte i täta bestånd vid Svärta Gård. Rotfilten som bäddar in gruset hindrar musslor från att gräva ner sig där samt att det inte heller utgör någon lekplatser för fisk. Genom att ta bort vegetationen och samtidigt skapa en längre strömsträcka hoppas vi kunna förhindra att vegetationen återkommer i lika stor utsträckning. Naturligtvis kommer vegetation dock att återetableras.

Stora block samt sten och grus har lagts i för att skapa ett mer forsande habitat med större rörelse på vattnet. Höljor har dock bibehållits och även förstärkts. Just en vertikal variation med grundare, stråkande partier omväxlande med djupare höljor är positivt både för fiskar och musslor.

Det har varit intensivt, otroligt roligt och spännande. Tack för gott samarbete Sportfiskarna som arbetsledare; Thunmans entreprenad som till slut löste alla uppkomna problem 🙂 och Skogstorparn samt ICA Kvantum i Oppeby för kundkorgarna som vi samlade musslorna i.

Nu går vi alldeles snart på semester!

Tuss och Helena

Inlägget finns också på: Engelska

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer