Kartläggning av värdfisk i Södermanland och Östergötland

Written by martin on . Posted in Studier

Nu har årets fiske efter potentiella värdfiskar startat på allvar. Under två veckor fiskar vi i Svärtaån, Kilaån och Storån. I år testar vi ytterligare en metod, nämligen fiske med strömnät. Vi har fått låna två nät av SLU (Arne Fjälling och Erik Degerman). Nätläggingen förevisades av Ulf Johansson, som har stor erfarenhet av provfiske med strömnäten. Förutom strömnäten fiskar vi liksom tidigare år med burar, ryssjor, elfiske mm, allt för att fånga så många fiskarter som möjligt.

Lea, Kristin, Helena och Martin

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer