UC4LIFE @ nationellt musselmöte 2014

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

mussels

Drömscenario på nationella musselmötet

Ungefär vartannat år träffas den nationella musselgruppen på en workshop/kurs inom ramen för både det nationella programmet och det gemensamma delprogrammet för stormusslor. I år var det dags igen! Miljöövervakande ”musselmaner” från landets länsstyrelser, HaV, Naturhistoriska riksmuseet, m.fl. träffades i Ytterhogdal i Jämtland under tre dagar mellan 3-5 juni.

Huvudsyftet med workshopen är att kompetensutveckla och kvalitetssäkra de personer som ska arbeta med de nationella musselvattnen. På kursen diskuteras allt möjligt som har med alla stormusselarter att göra, inte bara problem utan också vad som kan göras för att förbättra och driva musselarbetet framåt. Och inte att förglömma hur långt har vi kommit nu med att öka kunskapsläget om stormusslornas status, utbredning och ekologi. UC4Life-projektet är en del i det hela och speciellt viktig för att öka kunskapen om den tjockskaliga målarmusslans ekologi.

Norra Sverige och kanske speciellt Jämtland är flodpärlmusslans förlovade land. Därför låg fokus naturligtvis på flodpärlmusslan. Men jag fick ändå tillfälle att presentera vad vi har gjort inom UC4Life i Skåne under 2012-2014. Jag visade bilder och pratade om alltifrån ”monitoringen” till invigningen av den återmeandrade Fyleån samt vad som händer framöver med Klingavälsån mm.

Under en fältdag åkte vi runt i Jämtland och tittade på restaurerade vatten, bevarande av skyddszoner i samband med skogsbrukets avverkningar, flottleder mm samt synkade oss vad gäller övervakningsmetodiken av musslor. Sen tittade vi på fantastiska flodpärlmusslevatten med mycket musslor och fungerande rekrytering. Det var musslor, musslor och åter musslor! Det kryllade av juvenila musselsmåttingar!

Detta vore ett drömscenario för UC4Life-vattnen, att få så många musslor att man inte vågar sätta ner fötterna!

/Marie

 

Inlägget finns också på: Engelska

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer