Uppföljning i Vedaån – restaurering en succé

Written by helena on . Posted in Projektområden, Södermanland, Vedaån

I juni följde vi upp de restaureringsåtgärder som genomfördes 2013 i Vedaån. Då lades sten och grus ut för att skapa en mer varierad miljö i ån, vilket gynnar både musslor, fisk och andra djur som lever i ån.

Åtgärderna ser ut att ha blivit mycket lyckade. Bland annat har en forsnacke, som dämde och utgjorde ett vandringshinder, breddats och förlängts och blivit en fin forssträcka som fiskar kan passera. De större stenar och block som placerats ut i ån bidrar till en varierad miljö och en ökad biologisk mångfald.

//Helena

 

Inlägget finns också på: Engelska

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer