Arbetet har startat i Brusaån – och fortsätter på bred front

Written by Ivan on . Posted in Brusaån

Brusaån migration obstacle removed

Ett vandringshinder i Marielund, Hässlebybäcken har i dagarna rivits ut med fria vandringsvägar och nya livsmiljöer frilagda som resultat. Cirka 0,6 ha finfina biotoper adderar vi till listan som bara kommer göras längre i samband med att fler vandringshinder löpande plockas bort i området. Till nytta för människa, djur och natur!

//Jakob

Inlägget finns också på: Engelska

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer