75 engagerade Kvillsforsbor mötte upp för att se Lillån återfå sin själ – efter att 300 000 lyssnare fått sig lite musslor till livs!

Written by jakob on . Posted in Emån, Jönköping

Den 21 maj 2016 var det dagen-D i Kvillsfors!

Dagen inleddes med att Naturmorgons Lena Näslund direktsände från Lillån och våra nya omlöp mellan 06-08. Vi öppnade luckor och återintroducerade våra musslor i direktsändning.

Därefter anlände vår vikarierande landshövding – Anneli Wirten. Hon satte genast på sig kepsen och höll talet (skrivet av undertecknad) nedan vid invigningen.

”- Välkomna denna fina majmorgon!

Länsstyrelsen arbetar idag mycket aktivt och på bredden med både fiske- och vattenfrågor.Vi har knappt 500 mil vattendrag och närapå 2000 sjöar som vi på ett eller annat sätt undersöker och där arbetar med att bevara de naturvärden som finns kvar.

Idag sker mycket av arbetet genom att vi tar fram tydliga och uppföljningsbara miljömål inom miljömålsprogrammet levande sjöar och vattendrag. Sedan år 2000, då Sverige antog EU’s ramdirektiv för vatten, har vi också kommit en bit på väg till målet ’God ekologisk status’ i våra vattenförekomster, dvs våra sjöar och vattendrag.

Många av de tidigare verksamheterna som har bedrivits har ofta på något sätt påverkat våra vatten. Genom att bedriva miljöövervakning av exempelvis vattenkvalité, fisk, musslor och bottenfauna (insektsliv) skapar vi oss en bild av tillståndet.

Vi kan sedan, i mån av medel, sätta in åtgärder för att förbättra och återskapa påverkade vattenmiljöer. Detta EU-finansierade LIFE projekt är ett av många projekt där vi lyckats ta tillbaka en del av det vi tidigare förlorat.

Vi hoppas självklart detta projekt skapar ringar på vattnet så vi kan arbeta oförtrutet vidare och lämna över en hållbar, levande och giftfri miljö till våra kommande generationer!

Vi träffas här idag för att vara med och se hur ett nytt omlöp, en faunapassage för vattenlevande organismer ska få sitt vatten för möjligöra vandring av fisk och senare även möjligheter för den tjockskaliga målarmusslan att sprida sig! Vi har på Länsstyrelsen i Jönköping sedan 2012 var aktiva i LIFE-projektet ’Målarmusslans återkomst’  Projektet syftar till att förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i tolv sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt – till gagn för den biologiska mångfalden och oss människor. Den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan är känslig för miljöstörningar och utgör projektets symbol. Projektet blir en framgång om vi åter kan få denna mussla att trivas i våra åar!

Projektet har varit en framgång då vi nu är klara – samverkan har varit god med både Vetlanda kommun, Skånska Energi och samhällsföreningen i Kvillsfors! Emåförbundet har gjort ett strålande jobb med det konkreta byggandet på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping.

Jakob Bergengren, Vattenenheten kommer berätta mer om projektet senare och så även ägarna i av vattenkraftverken, Skånska energi (Krister Ström). Även Peter Johansson från Emåförbundet kommer berätta en del om hur arbetet fortskridit. Vi kommer också att ta en promenad och titta på det ngt större omlöpet vid Apostladammen en bit ner i Emån. Vi kommer då att få se elfiske – för att sedan åter samlas här för lunch!”

Dagen var mycket lyckad och Kvillsforsborna har fått något att vara ytterligare lite stolta över – en levande Lillå!

/ Jakob

 

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer