Björken och ån

Written by Ivan on . Posted in Projektområden

Den lokala Blentarpskolan ”Björken” kom med ett skönt gäng (45) skolbarn vilka fick uppleva en variationsrik dag med olika praktiska moment (elfiske, håvning efter vattenlevande bottendjur, storkar och labbande)… Vi noterade ett mycket stort intresse hos barnen, tillika en otrolig nyfikenhet. Blivande forskare månne?

Vi tackar lärare och elever för en fantastisk dag!

Ivan, Vips, Valentina, Anders, Marteng och Eva

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer