Vretaån

Written by admin on . Posted in Ramundsbäck/Vretaån

Vretaån

Vretaån är den ena av Kilaåns övre grenar och rinner från Stavsjön till sammanflödet med Ålbergaån vid Kila samhälle. Vretaån är unik i Södermanlands län då den längs långa delar i odlingslandskapet fått meandra fritt och inte rätats eller rensats i någon större omfattning. Dessa delar av ån är skyddade som naturreservat och Natura 2000-område. I ån finns tjockskalig målarmussla endast bekräftad i de nedersta delarna av ån, nära sammanflödet med Ålbergaån. De fiskarter som påträffats i ån är abborre, mört, lake, gädda, stensimpa, gärs, öring, flodnejonöga 0ch bäcknejonöga.

I Vretaån ska åtgärder genomföras längs ca fem sträckor i anslutning till vägbroar. Åtgärderna består i att åtgärda ett vandringshinder för svagsimmande fiskar samt att lägga ut grus och enstaka större stenar i ån. Genom att lägga utsten och grus i ån skapas en större variation i vattenflödet vilket skapar livsutrymme för flera arter samtidigt som det gynnar musslornas reproduktion och ökar de unga musslornas överlevnadschanser.

Inlägget finns också på: Engelska

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer