Rekreation i Fyledalen

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Kommunikation

Fylan Meandered

Drygt 3 km av ”diket” har återskapats till en bäck full av liv…

Vi följer upp studie om förbättrade ekosystemtjänser* som resultat av genomförd restaurering av Fyledalen. Åtgärderna bidrar till ökad biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet. Landskapet har dessutom blivit vackrare och rekreationsvärden har ökat.

Som del i studien är att uppskatta ”betalningsviljan” för ett besök i Fylan. Vänligen fyll i enkät på http://www.ekoll.nu/fylean (vilket tar < 1 min).

Tack för er medverkan, och sprid gärna vidare//Ivan

————————————————————————–

* EKOLL genomför studien på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer