Vad blir det för mat?

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Målarmusslan, Utplantering

Musslor är filtrerare, vilket innebär att de får i sig näring och mat genom att filtrera vatten och ta upp näringspartiklar som finns i det. Födan kommer från så kallad detritus (organiskt material från döda djur och växter), alger och andra näringsämnen som finns löst i vattnet. Under sommaren har UC-forLife teamet vid Hemmerstorpsmölla utfört ett experiment med total 880 juvenile musslor (tjockskalig målarmussla; Unio crassus) för att se vilken sorts kombination av mat som bäst gynnar juvenilerna under deras första levnadstid.

Varje vecka har fem olika kombinationer av mat getts; detritus och detritus i kombination med alger eller proteiner. Som kontrollgrupp matade vi några musslor med mat utan detritus. Överlevnad och tillväxt av de juvenila musslorna har kontrollerats varannan vecka. De juvenila musslorna i experimentet härstammar från musslor i Bråån, där det finns en bra musselpopulation av tjockskalig målarmussla. I labbet har de odlats fram med elritsa (Phoxinus phoxinus) som är en av de bästa värdfiskarna för vår mussla. När experimentet började var musslorna ungefär 220-240 mikrometer stora – nu är de mer än dubbelt så stora, alltså lite mer än en halv millimeter! Experimentet visade också att detritus verkar vara det ämne som främst bidrar till hög överlevnad och god tillväxt hos våra juveniler.

Nu blir det deras favoriträtt till slutet av september då alla juvenila musslor ska släppas ut i åarna som ingick i projektet.

Smaklig måltid/UC-for Life Crew (Tina, Valentina and Martin)

Inlägget finns också på: Engelska

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer