Studiedag i fält vid Svärtaån och Vedaån

Written by helena on . Posted in Projektområden

Den 21 oktober 2015 hade Skötselfunktionen på Länsstyrelsen i Södermanland studiedag i fält där vi tittade på och diskuterade de olika restaureringsåtgärder som vi genomfört i Svärtaån och Vedaån.

På denna sträcka har vi rensat bort vegetation och rotfilt och luckrat upp det grus som fanns naturligt. Därefter har vi lagt ut mer grus och även lagt ut stora mängder sten och block. Längs med vissa sträckor har vi även planterat träd för att på sikt öka beskuggningen.

Första åren efter åtgärderna minskade fiskförekomsten lite men nu när ett par år har gått har vi fått mycket mer fisk på sträckan och framför allt verkar fler olika arter trivas!

// Helena

 

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer