Kort om UC4LIFE

Målarmusslans återkomst syftar till att förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i tolv sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt – till gagn för den biologiska mångfalden och oss människor. Den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) är känslig för miljöstörningar och utgör projektets symbol. Projektet blir en framgång om vi åter kan få denna mussla att trivas i våra åar!

Inlägget finns också på: Engelska

Samarbetspartners & Finansiärer