SECOND ANOUNCEMENT

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

gravid Unio crassus

Call for abstracts and presentations.

The International River Conference: “Restoring floodplains, habitats and connectivity by using mussels and brains” is open for registration. There is still room for additional presentations.

Conferences objectives are to highlight experiences and results from a wide range of European river restoration projects and rehabilitation of species of freshwater mussels and fish.

The Conference will be held in Lund at the traditional Grand Hotel (28-29 September) and participants are welcome to join us for a field excursion (30 September, free of charge) to rivers where major floodplain restoration efforts have been made. In addition, the mussel rearing facility at the Hemmestorp Mill will be at display.

Conference registration: http://www.uc4lifeconference.se/registration-32607924

Submit presentations and abstracts to: ivan.olsson@lansstyrelsen.se

The conference programme will be updated regularly.

We look forward to seeing you in Lund, September 28 – 30. Welcome!

The organizers

Vad blir det för mat?

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Målarmusslan, Utplantering

Musslor är filtrerare, vilket innebär att de får i sig näring och mat genom att filtrera vatten och ta upp näringspartiklar som finns i det. Födan kommer från så kallad detritus (organiskt material från döda djur och växter), alger och andra näringsämnen som finns löst i vattnet. Under sommaren har UC-forLife teamet vid Hemmerstorpsmölla utfört ett experiment med total 880 juvenile musslor (tjockskalig målarmussla; Unio crassus) för att se vilken sorts kombination av mat som bäst gynnar juvenilerna under deras första levnadstid.

Varje vecka har fem olika kombinationer av mat getts; detritus och detritus i kombination med alger eller proteiner. Som kontrollgrupp matade vi några musslor med mat utan detritus. Överlevnad och tillväxt av de juvenila musslorna har kontrollerats varannan vecka. De juvenila musslorna i experimentet härstammar från musslor i Bråån, där det finns en bra musselpopulation av tjockskalig målarmussla. I labbet har de odlats fram med elritsa (Phoxinus phoxinus) som är en av de bästa värdfiskarna för vår mussla. När experimentet började var musslorna ungefär 220-240 mikrometer stora – nu är de mer än dubbelt så stora, alltså lite mer än en halv millimeter! Experimentet visade också att detritus verkar vara det ämne som främst bidrar till hög överlevnad och god tillväxt hos våra juveniler.

Nu blir det deras favoriträtt till slutet av september då alla juvenila musslor ska släppas ut i åarna som ingick i projektet.

Smaklig måltid/UC-for Life Crew (Tina, Valentina and Martin)

Rekreation i Fyledalen

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Kommunikation

Fylan Meandered

Drygt 3 km av ”diket” har återskapats till en bäck full av liv…

Vi följer upp studie om förbättrade ekosystemtjänser* som resultat av genomförd restaurering av Fyledalen. Åtgärderna bidrar till ökad biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet. Landskapet har dessutom blivit vackrare och rekreationsvärden har ökat.

Som del i studien är att uppskatta ”betalningsviljan” för ett besök i Fylan. Vänligen fyll i enkät på http://www.ekoll.nu/fylean (vilket tar < 1 min).

Tack för er medverkan, och sprid gärna vidare//Ivan

————————————————————————–

* EKOLL genomför studien på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne

Samarbetspartners & Finansiärer