Registration open – call for abstracts and presentations.

Written by Ivan on . Posted in Projektområden

Dear Friends and Colleagues!

We are pleased to announce that the International River Conference: “Restoring floodplains, habitats and connectivity by using mussels and brains” is open for registration.

Conferences objectives are to highlight experiences and results from a wide range of river restoration projects focusing on rehabilitation of species of freshwater mussels and fish.

The Conference will be held in Lund at the traditional Grand Hotel (28-29 September) and participants are welcome to join us for a field excursion (30 September, free of charge) to rivers where major floodplain restoration efforts have been made. In addition, the mussel rearing facility at HemmestorpMölla will be presented.

For conference registration: http://www.uc4lifeconference.se/registration-32607924

Presentations and abstracts are submitted to: ivan.olsson@lansstyrelsen.se

Here, you can read more about the conference (the programme will be updated regularly) and the Thick shelled river mussel project “UC4LIFE”

We look forward to seeing you in Lund, September 28 – 30. Welcome!

The organizers

Juvenil överlevnad i Klingavälsån och Fyleån

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Fyleån, Klingavälsån, Kommunikation, Utplantering

juveniles

Ett år har gått sedan restaureringen av Klingavälsån och två för Fyleån. Nu försöker vi ta reda på hur våra juvenila musslor (Unio crassus) trivs i sina nya levnadsmiljöer. I år testar vi en ny metod, Whitlock-Ö-boxes (2016), som möjliggör för oss att följa våra odlade juvenila musslor under den första levnadstiden i ån. Whitlock-Ö-box är en box med hål i väggarna för vattengenomströmmning, och inuti boxen har små tuber innehållandes juvenila musslor placerats. Tuberna har hål som täcks med ett 200 um nät som gör att vatten kan komma in men musslorna inte ut. Själva boxen är fäst vid en järnpinne på botten i ån och på så sätt hindras den från att flyta iväg med strömmen. Varje vecka hämtas boxarna med musslorna in och överlevnaden undersöks på labbet vid Hemmestorps mölla. Resultaten såhär långt är glädjande då vi kunnat konstatera att juvenilerna verkar trivas bra i bägge åarna.

/ Tina, Valentina och Martin

Slutseminarie i Östergylland

Written by Ivan on . Posted in Kapellån, Kisaån, Kommunikation, Östergötland, Storån

Ett femtontal personer samlades i Falerum kvällen den 21 juni. Åhörarna bestod främst av markägare, men även allmänhet och kommunekolog. Med oss hade vi även de entreprenörer som följt oss genom projektet.

Länsstyrelsens personal startade kvällen genom att binformera om de åtgärder som genomförts i projektet. Om projektets målart, den tjockskaliga målarmusslan, men även annat akvatiskt liv som kan dra nytta av genomförda åtgärder.

Efter inledande ord övergick kvällen i naturstudier i form av elfisken och bottenfaunainsamlingar. Glädjande nog var det rikligt med öring och mört i de återskapade strömsträckorna.  Åhörarna fick även stifta bekantskap med olika grupper av bottendjur, inkluderat huvudrollsinnehavaren själv, den tjockskaliga målarmusslan.

Kvällen avslutades  med frågestund medan vi åt mat och dryck från det lokala caféet.

Samarbetspartners & Finansiärer