Kommissionens besök

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Inga on the move

Inga på språng…

Teknisk och ekonomisk redovisning åtföljdes av fältbesök i Klingavälsån och Fylan. Efter två intensiva dagar känner vi oss mycket nöjda, om än lite mörbultade. Det var synnerligen lärorikt och helhetsupplevelsen tillfredsställande. Som följd av granskningen har vi ett robustare projekt och förmodligen en något enklare resa fram tills final report.

Vad har vi lärt oss? Håll bokföring uppdaterad och koppla kostnader extremt tydligt (skriv hellre mer än mindre i bokföringstexten) till projektet. Administration, däribland upphandlingar och tidrapportering, ska skötas löpande utan avbrott. Samla viktiga handlingar på pärm. Kvantifiera resultat och matcha dessa med Kommissionens indikatorer. Det är också dags att förbereda after-LIFE.

För övrigt konstaterar vi att fältdelen gick bra då vi kunde visa på väl genomförda åtgärder i Skånes två projektområden. Produktionen av musslor i Hemmestorps Mölla var imponerande.

Vi tackar hela projektgänget för imponerande förberedelsearbete, där jag och Oskar under flera månader har begärt in uppgifter i tid och otid. Strålande arbete, alla! Som Inga sa, vi har ett fantastiskt ”team”.

Karlstads universitet bestående av Ann, Martin, Valentina, Marteng och Tina ska ha en speciell eloge. De tre sistnämnda gjorde fältbesöket speciellt minnesvärt för våra besökare från Bryssel och Riga (Ana, Peter, Tommy och Inga).

Kommissionens formella respons får vi förhoppningsvis inom två veckor.

Vi önskar vi er alla en skön semester (därefter följer slutspurten).

// Ivan och Oskar

Björken och ån

Written by Ivan on . Posted in Projektområden

Den lokala Blentarpskolan ”Björken” kom med ett skönt gäng (45) skolbarn vilka fick uppleva en variationsrik dag med olika praktiska moment (elfiske, håvning efter vattenlevande bottendjur, storkar och labbande)… Vi noterade ett mycket stort intresse hos barnen, tillika en otrolig nyfikenhet. Blivande forskare månne?

Vi tackar lärare och elever för en fantastisk dag!

Ivan, Vips, Valentina, Anders, Marteng och Eva

Klingavälsåns invigning och slutseminarie

Written by Ivan on . Posted in Klingavälsån, Kommunikation

Dryga 150 personer deltog när Landshövdingen Margareta Pålsson, Paul-Eric och Thomas Qvist höll brandtal om vikten av att värna våra vatten i samband med att vi invigde den återmeandrade Klingavälsån. Media var där, likaså skolbarn, representanter från Natuskyddsföreningen, Storkprojektet, Länsstyrelsen och givetvis Kävlingeåns vattenråd. Aktiviteter varvades med storlagen mingel…

Avslutningsvis genomförde skolbarnen en ”fiskvandring” från vårt fina laboratorium ned till ån. Efter denna symbolhandling avslutade vi dagen med fika.

Tack alla!

//Ivan, Vips och Marie

Samarbetspartners & Finansiärer