Posts Tagged ‘bio-channels’

Omfattande projektering av åtgärder i Lillån, Kvillsfors, Emån, Jönköping

Written by jakob on . Posted in Emån

Under torsdagen den 27:e september träffade vi de konsulter (Emåförbundet & Jönköpings fiskeribiologi) som har uppdraget att projektera och komma med förslag på åtgärder i våra åtgärdsområden. Arbetet är omfattande då det handlar om många dammar och hinder som ska projekteras. Som det ser ut idag handlar det om att bygga minst två omlöp,varav det ena är nära 300 m långt och även utrivning av en mindre damm. Det pågår en del verksamhet utmed ån som gör det hela komplicerat. Med under dagen var även Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och en fast fornlämning uppdagades mitt i åtgärdsområdet där en fiskväg är planerad! Fortsättning följer på en spännande resa med en rad tillstånd och beslut.

Läsa mer om Lillån/Kvillsfors?

/ Jakob

 

 

 

 

 

 

Samarbetspartners & Finansiärer