Posts Tagged ‘connectivity’

Arbetet fortskrider i Lillån, Emån Kvillsfors

Written by Ivan on . Posted in Emån

Arbetet går fort framåt i projektområdet Emån. Under tisdagen hade stora delar av faunapassagen vid den så kallade Snickerifabriken klätts med natursten samtidigt som lastbilarna körde skytteltrafik med nytt material. Under dagen avlägsnades också ett vandringshinder strax uppströms Snickerifabriken.

Det låga flödet gjorde arbetet vid vandringshindret enkelt och resultatet framgår av bilderna. Just nu pågår gjutarbeten vid utskovet till Snickerifabrikens faunapassage samtidigt som grävmaskinerna förflyttat sig uppåt i Lillån och påbörjat grävarbetet vid nästa fiskväg belägen vid Turesforsdammen.

//Daniel & Jakob

Äntligen, äntligen – äntligen! Byggstart i Lillån, Emån Kvillsfors!

Written by jakob on . Posted in Emån, Jönköping

I början på veckan påbörjades äntligen det fysiska åtgärdsarbetet i Lillån/Emån i Kvillsfors! Först ut, av de projekterade vandringshindrena, är faunapassagen vid den gamla snickerifabriken. Arbetet har hittills gått snabbt framåt då i princip hela faunapassagens sträckning på runt 200 meter är klar. Nu återstår är att klä den på sikt bäckliknande åfåran med natursten och färdigställa utskovet!

Mer info inom kort om allt det övriga som är på gång!

/ Jakob & Daniel

 

Kisaån återfår sin naturlighet

Written by Ivan on . Posted in Kisaån

BIG PIPE

Nu är restaureringsarbetena i full gång i det undersköna Föllingsö. Här rinner Kisaån fram från sjön nedre Föllingen. De tjockskaliga målarmusslorna sitter på ett par platser där strömhastigheten inte är så hög och bottensubstratet är bra för dem. Stora delar av ån har flottledsrensats och här strömmar vattnet fort och rakt fram med bara större sten som bottensubstrat. Här är det tufft för fisk, bottenfauna och musslor att leva. Men vi har köpt sten, grus och sand från ett närbeläget grustag. Kalle Engdahl hjälper oss med sin 17 ton mäktiga grävmaskin. Han är en duktig grävare med många års erfarenhet. I området delar sig ån efter en nygrävning för länge sedan. Den ursprungliga fåran har haft en strypt vattenförsörjning genom en smal betongtrumma genom en jordvall.

Trumman har varit ett partiellt vandringshinder med sin släta struktur och snabba vattenhastighet. Nu har vi grävt ner en mycket bredare trumma som har lagts djupare. Där blir vattenhastigheten lägre och vi kan lägga sten och grus på botten inne i trumman så fisken tar sig fram. I ån lägger vi ut större sten blandat med smärre stenar och trädstammar. Härigenom breddas vattendraget och det skapas en större variation i strömhastighet. I detta lägger vi sedan i sand som då inte spolas bort.

Arealen lämpliga miljöer ökas avsevärt. Här kan de tjockskaliga målarmusslorna etablera sig tillsammans med annan bottenfauna och fisk. I den ursprungliga fåran finns en damm utanför natura-området. Under arbetena har vi sänkt av dammen för att kunna utföra restaureringen. Vi kan konstatera att sänkningen skapar en mer strömmande miljö. Vi har noterat en del nya arter för ån bl.a. bäcknejonöga och lake. Arbetena beräknas kunna avslutas på måndag 26 maj. Vi som är igång på plats är Urban Hjälte, Peter Gustafsson, Lars Gezelius, Erik Årnfelt och grävaren Kalle Engdahl. Som kuriosa kan nämnas att Kalles grävmaskin en gång stått helt under vatten i en flod utanför Lyon. Efter åtgärder i ett kraftverk släpptes vattnet på medan maskinen stod kvar i flodfåran….

Lars G

Samarbetspartners & Finansiärer