Posts Tagged ‘Emån’

Jönköpings UC4LIFE team

Written by admin on . Posted in Jönköping, Kommunikation

Länsstyrelsen i Jönköping ansvarar genom Jakob Bergengren och Daniel Rydberg för att åtgärder genomförs i Emån och Brusaån. Åtgärderna fokuserar på biotopförbättringar och att frilägga vandringsvägar för fisk och musslor i dessa vattendrag. Jakob har även en för projektet generell roll som koordinator för uppföljning/studier som syftar till att mäta effekterna av de åtgärder som skall genomföras i samtliga tolv projektområden. Jakob är en del av projektledningen och utgör back-up för projektledningen.

Den Övre dammen

Daniel spankulerer…

Samarbetspartners & Finansiärer