Posts Tagged ‘Fyleån’

Fisken stortrivs i återskapad Fyleå

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Musslans värdfisk, Studier

c gobio

Inte mindre än fem fiskarter fångades i samband med årets första provfiske. Den nygrävda och slingrade Fyleån har lockat till sig elritsa, öring, storspigg och stensimpa (bild ovan). Dessa fyra arter utgör även potentiella värdfiskar för den tjockskaliga målarmusslan. Havsöring har lekt i området, och även ål fångades, en utrotningshotad art. Det känns som om ekologin svarar väl, och faktiskt bättre än förväntat, på genomförda restaureringsåtgärder.

Flest arter, och högst individtätheter fick vi där botten och strandbrink uppvisade stor variation, och i områden där bottnen var homogen (sand och finsediment) fångades få arter, och få individer.

Strandbrinkserosion avslöjar relativt hög förekomst av död ved. Något att beakta i diskussionerna om hur vi kan öka habitatvariationen ytterligare i Fyleån?

//Ivan

Studenter på Fylan

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Sjutton Karlstad studenter i naturvårdsbiologi (och 50 kor) blev informerade om vårt LIFE-projekt allmänhet och Fyleåprojektet i synnerhet. Det är bara två veckor kvar innan det stora arbetet drar i gång… Spännande tider gav spännande frågor. Karlstad universitet utgör en viktig del av projektet, såväl forsknings- som undervisningmässigt. Spridningseffekter eftersträvas och mycket ny kunskap kan hämtas utifrån erfarenheter vunna via vårt arbete med Målarmusslans Återkomst – till gagn för människa djur och natur.

//Ivan C Olsson och Sara Ramslök

Samarbetspartners & Finansiärer