Posts Tagged ‘glochidia’

Majsfiske i Bräkneån

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån

Vid Skogdala gård i Bräkneåns södra del genomfördes en första värdfiskstudie 22-23 maj 2013. Lea Schneider från Karlstads universitet är den som är ansvarig för studierna och vid denna värdfiskstudie var både Therese och Andreas med och hjälpte till. Värdfiskstudierna kommer att ske en gång per månad under musselsäsong. För att fånga så många fiskar som möjligt på lokalen används flera olika fiskemetoder. Lea elfiskade först och därefter la vi ut en rad olika burar som var betade med en mumsig blandning av majs, ströbröd och vatten. Fällorna fick ligga i över natten och vittjades dagen därpå. Inte mycket fisk fångades vid detta tillfälle och de arter vi fick var öring, elritsa, löja och gärs. Vid inventeringen plockades även de tjockskaliga målarmusslorna vi hittade på lokalen upp för att undersöka om de var gravida eller ej. Fem Unio crassus hittades och endast två av dessa var gravida.

 

//Therese

Fiske efter kunskap

Written by admin on . Posted in Kommunikation

Jag har under del av min PRAO upplevt spännande äventyr och blivit introducerad i elfiskemetodik och forskning som rör den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus), – Europas mest utrotningshotade mussla. En viktig orsak till varför denna musselart håller på att försvinna är att vi vet så lite om den. Musslan lever som parasit (glochidia) under sin första del av sin livscykel på fiskars gälar, men det är okänt på vilka fiskarter (värdfisk).

I syfte att identifiera vilka fiskarter som bäst lämpar sig som värdfisk för målarmusslan fångas fisk genom elfiske. Fisken bedövas och dess gälar kollas upp i mikroskop, för att eventuellt upptäcka musslans små glochidier.

Vi fångade elritsa (Phoxinus phoxinus), grönling (Barbatula barbatula), nejonöga (Lampetra planeri) och öring (Salmo trutta) i smband med elfisket i Bråån.

Jag, Jonatan (Bladins skola, klass 8) tackar för en jättespännande PRAO i Målarmusslans tjänst…

 

 

Fish examination and preparation for further DNA analysis 24/10/2012

Written by lea on . Posted in Musslans värdfisk

After the summer many fish, caught and preserved in ethanol, are on hand to be examined for glochidia infestation at Karlstads University. These days the focus lies on the natural infestation of fish caught in stream stretches with mussel populations. Therefore, fish, mainly Phoxinus phoxinus (minnow/elritsa) and Cottus gobio (bullhead/stensimpa) from the River Bråån and Tommarpsån are dissected and gills cut off. By means of stereomicroscopes the +/- 200 µm large mussel larvae (glochidia) can be counted. Unfortunately, the colors of fish gills and glochidia are very similar, thus counting has to be done very thoroughly. As suitable host-fishes encapsulate glochidia trough fish-gill tissue which overgrows the larvae, small humps are visible on the fish gills.

Besides counting of glochidia, transferring them in small Eppendorf tubes has to be done. Those samples are then taken to Stockholm where I’ll run DNA analysis at the Swedish Museum of Natural History in November. The purpose of those analyses is to figure out the host-fish species for Unio crassus, i.e. as glochidia from different mussel species (e.g. Unio tumidus/pictorum) are hard to morphologically identify it is important to know if fish were also infested by other mussel species than Unio crassus.

/Lea

Samarbetspartners & Finansiärer