Posts Tagged ‘habitat enhancement’

Arbetet har startat i Brusaån – och fortsätter på bred front

Written by Ivan on . Posted in Brusaån

Brusaån migration obstacle removed

Ett vandringshinder i Marielund, Hässlebybäcken har i dagarna rivits ut med fria vandringsvägar och nya livsmiljöer frilagda som resultat. Cirka 0,6 ha finfina biotoper adderar vi till listan som bara kommer göras längre i samband med att fler vandringshinder löpande plockas bort i området. Till nytta för människa, djur och natur!

//Jakob

Storån restaureras

Written by Ivan on . Posted in Storån

storan restoration

Restaurering påbörjad vid Storån, Åtvidaberg. Mestadels biotopvård. Sten som rensats läggs tillbaka, död ved tillförs, lekgrus 16-32 mm samt sand ca 4 mm läggs i de lugnpartier/pooler som vår snitsige grävmaskinist Kalle Engdahl skapar åt oss. Här tror vi att målarmusslan kan trivas!

//Larz

Nygammal åfåra tar form

Written by Ivan on . Posted in Klingavälsån

Trots regn, rusk, åska och turbulens, – meandringsarbetet i Klingavälsån fortskrider som planerat – vi hoppas dock på bättre väder kommande veckor. Bra jobbat so far!

Arbetet syftar till bättre vattenkvalitet och en mer variationsrik flora och fauna i landskapet, Kävlingeån och Östersjön.

//Ivan

 

Samarbetspartners & Finansiärer