Posts Tagged ‘INFORMATION’

Fördubblad produktion av fisk och musslor

Written by Ivan on . Posted in Blekinge, Bräkneån, Kommunikation, Mörrumsån

Under pompa och ståt med tal av landshövding invigdes omlöpet i Tararp den 28 april 2016. Med gemensamma krafter öppnade landshövding Berit Andnor Bylund och markägare Mikael Svahn dammluckorna och släppte på vattnet i omlöpet.

Nu kan Bräkneåns havsöring vandra från mynning och upp till Belganet vilket innebär en fördubbling av mängd lämpligt lekområde jämfört med tidigare! Fortsatta åtgärder behövs för att gynna åns liv på bästa sätt men det här var ett enormt kliv framåt. Vädrets makter var med oss så i solsken kunde de 60-tal besökarna, efter påsläpp av vattnet, mingla vid omlöpet och höra bruset från vattnet. Från två gamla kvarnhjul, som numera agerar bord intill omlöpet, serverades dessutom bubbel och tilltugg.

Efter invigningen skeppades besökarna till Strångamåla bygdegård där det bjöds på lunch och föreläsningar under eftermiddagen. Mats Harrysson, som dokumenterat arbetet med bygget av faunapassagerna, visade sin film. Därefter hölls intressanta föreläsningar om vad som utförts inom ramen för projektet i Blekinge, hur man jobbar med åtgärder i vatten i andra delar av landet och hur fisk och naturvärden kan skapa arbetstillfällen samt bidra till en levande landsbygd. Avlutningsvis presenterades även vad som är på gång framöver i Blekinge vad gäller åtgärder i vatten, vad händer ”After LIFE?”.

Invigningen och eftermiddagens aktivitet utgjorde Blekinges slutseminarium inom projektet Målarmusslans återkomst. Blekinge läns tidning, Sveriges Radio och Sydöstran var med och förevigade denna fantastisk dag!

Tack// Therese, Jonas och Andreas

I tidningen Sydöstran om invigningen

Mats Harryssons film om omlöpsbyggnationen i Bräkneån

 

 

Vattenorganisationer på besök

Written by vibeke on . Posted in Klingavälsån, Kommunikation, Projektområden

Landets vattenorganisationer på rundtur i Kävlingeåns avrinningsområde. Ett 60-tal vattenvårdare från hela Sverige kom bl.a. till Hemmestorps mölla. Syftet med rundturen var att studera olika typer av vattenvårdande åtgärder. Vi tittade på genomförda våtmarker vid E22, pågående restaurering av översilningsängar vid Björka samt stannade vid utsiktspunkten över Vombsänkan.

Dagen avslutades vid Hemmestorps mölla med lunch. Förutom lunch så fick de sig till livs lite LIFE. Vi berättade allmänt om musslor och i synnerhet om tjockskalig målarmussla i Skåne.  Vi tillsammans med Bengt Wedding från Ekologgruppen berättade och förevisade omgrävningen i Klingavälsån och för de som var intresserade blev det en rundtur i det nybyggda mussellaboratoriet.

//Vibeke och Marie

barn och öring i ån

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Barn från Synteleje besökte ån och fick prata vatten. Vi diskuterade varför det är viktigt att ha tillgång till rent vatten, och hur beroende människor, djur och natur är av detta. Hur hänger det samman(?), – grundvatten, åar och sjöar, hav och moln? Vattnets krettslopp illustrerades…

Exkursionen avslutades med provtagning och elfiskeundersökning. Resultatet (främst öring) var så inspirerande att några av barnen bara var tvugna att doppa sig!

//Ivan & Maria

 

Samarbetspartners & Finansiärer