Posts Tagged ‘karlstad university’

Majsfiske i Bräkneån

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån

Vid Skogdala gård i Bräkneåns södra del genomfördes en första värdfiskstudie 22-23 maj 2013. Lea Schneider från Karlstads universitet är den som är ansvarig för studierna och vid denna värdfiskstudie var både Therese och Andreas med och hjälpte till. Värdfiskstudierna kommer att ske en gång per månad under musselsäsong. För att fånga så många fiskar som möjligt på lokalen används flera olika fiskemetoder. Lea elfiskade först och därefter la vi ut en rad olika burar som var betade med en mumsig blandning av majs, ströbröd och vatten. Fällorna fick ligga i över natten och vittjades dagen därpå. Inte mycket fisk fångades vid detta tillfälle och de arter vi fick var öring, elritsa, löja och gärs. Vid inventeringen plockades även de tjockskaliga målarmusslorna vi hittade på lokalen upp för att undersöka om de var gravida eller ej. Fem Unio crassus hittades och endast två av dessa var gravida.

 

//Therese

Kartläggning av värdfisk 21-24/05/2012

Written by martin on . Posted in Musslans värdfisk

LEA&LAURA

Fisket efter musslans värdfiskar startade på allvar i slutet av maj. Vi elfiskade i Bråån, där det kryllade av elritsor, men vi fick även grönling, öring, nejonöga och ål. Vi fiskade också i Tommarpsån, där stensimpor dominerade stort i antal, men där vi även fisk en del elritsa. Vi återkommer till dessa vattendrag vid två tillfällen till under sommaren, samt placerar ut mjärdar och ryssjor för att försöka fånga ytterligare potentiella värdfiskar. Analyser av hur många glochidielarver som infekterar dessa fiskar samt vilka musselarter som infekterar beräknas starta i höst.

Martin

Samarbetspartners & Finansiärer