Posts Tagged ‘Kick-off’

’Kick-offande’ och informationsspridning i Småland 2012! 17/06/12

Written by jakob on . Posted in Brusaån, Emån, Jönköping, Kommunikation

Under våren 2012 har vi i Jönköpings län börjat bygga grunden till ett framgångsrikt projekt.

Vid totalt fyra tillfällen har vi informerat allmänhet, vattenråd, samhällsföreningar och kommunpolitiker i våra två åtgärdsområden.

Åtgärdsområde: Brusaån/Mariannelund
Vid Brusaån genomförde vi redan 2010 vattendragsvandring utmed ån och berättade om planerna på konkreta åtgärder i ett kommande LIFE-projekt… Vi visade elfiske, musslor, pratade kantzoner och drack kaffe tillsammans med markägarna utmed ån. Inom UC4LIFE har vi under våren genomfört två informationsträffar. Den 1 mars besökte vi Mariannelunds sportfiskeklubb och berättade om planerna för 22 intresserade klubbmedlemmar och intressenter. Den 11 april träffade vi samhällsbyggnadsnämnden på Eksjö kommun (11 personer).

Åtgärdsområde: Emån/Kvillsfors/Lillån
Den 22 februari hade vi en träff med samhällsföreningen i Kvillsfors (http://www.kvillsfors.nu) och informerade om planerna med att använda Lillån som ett långt omlöp förbi vattenkraftverken. 16 personer deltog på mötet. Samhällsföreningen kommer att anordna den sk ’Kungsbrons dag’ den 25-26 aug 2012. Här räknar vi med att vi kommer kunna delta och informera om vårt UC4LIFE. Även i detta åtgärdsområde har vi informerat kommunpolitiker. Den 29 mars fick vi audiens på Tekniska nämndens sammanträde (29 personer), Vetlanda kommun och föredrog projektet och planerna i Kvillsfors.

/ Jakob

Vår målbild i våra åtgärdsområden! Denna 6 mm långa Unio crassus hittades på en fin strömsträcka nedströms Kvillsfors. Det är härifrån vi kommer ta upp musslor för att genomföra återintroduktionen.

Nu har vi sparkat igång UC4LIFE i Blekinge

Written by admin on . Posted in Blekinge, Bräkneån, Kommunikation, Mörrumsån

Två kick-offer är genomförda, en i varje pilotområde, vid Mörrumsån på Ebbamåla bruk och vid Bräkneån i Strångamåla bygdegård. Positiv stämning och många intressanta diskussioner präglade mötena. Efter kaffepaus avslutades kick-offerna med vandring längs åarna och förevisning av fiskarter. Dessutom pratade vi musslor vid en station på cykelloppet Bräknetrampen som i år lockade över 1000 glada cyklister. Där fanns också möjlighet att bekanta sig med livet under ytan.

Övervakningen av musslor är också påbörjad med en inventering av musslor vid Skogdala i Bräkneån. Det fanns ganska gott om tjockskalig målarmussla. TV4 var med en stund och gjorde ett reportage, länk.

 45%20miljoner%20satsas%20p%C3%A5%20att%20r%C3%A4dda%20m%C3%A5larmusslan

Informationsblad om UC4LIFE i Blekinge

Samarbetspartners & Finansiärer