Posts Tagged ‘kids’

Ån myllrade av liv

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Skolor

Synteleje walking the Creek

Nio Syntelejebarn fick prova på vadning, håvning och provfiske under dagen. Ån verkligen myllrade av liv. Glädjande är att mycket öringungar fångades, ett gott tecken på att vattenkvaliteten är god. Praktiska övningar varvades med lite teori, om vattnets cykel, dess betydelse för människa, djur och natur. Dagen avrundades med kepsutdelning.

//Ivan och Maria

Magin fortsätter

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Skolor

water walking

Cirka 60 barn och vuxna i varierande ålder besökte Fyledalen, – vadning och jakt på olika vattenlevande organismer samt dressinåkning bidrog till hög stämning bland såväl fröknar, föräldrar. Barnen stormtrivdes!

//Ivan

 

Samarbetspartners & Finansiärer