Posts Tagged ‘Klingavälsån’

Vattenorganisationer på besök

Written by vibeke on . Posted in Klingavälsån, Kommunikation, Projektområden

Landets vattenorganisationer på rundtur i Kävlingeåns avrinningsområde. Ett 60-tal vattenvårdare från hela Sverige kom bl.a. till Hemmestorps mölla. Syftet med rundturen var att studera olika typer av vattenvårdande åtgärder. Vi tittade på genomförda våtmarker vid E22, pågående restaurering av översilningsängar vid Björka samt stannade vid utsiktspunkten över Vombsänkan.

Dagen avslutades vid Hemmestorps mölla med lunch. Förutom lunch så fick de sig till livs lite LIFE. Vi berättade allmänt om musslor och i synnerhet om tjockskalig målarmussla i Skåne.  Vi tillsammans med Bengt Wedding från Ekologgruppen berättade och förevisade omgrävningen i Klingavälsån och för de som var intresserade blev det en rundtur i det nybyggda mussellaboratoriet.

//Vibeke och Marie

Samarbetspartners & Finansiärer