Posts Tagged ‘Kommunikation’

Snart åtgärder i Lillån, Kvillsfors vid Emån?

Written by Ivan on . Posted in Emån, Kommunikation

jb at kvillsfors

 

 

 

 

 

 

Nu när i stort sett alla projekteringar är klara och ansökningshandlingarna för omprövningen av vattendomen nästan slutjusterad hade vi den 20 november det stora markägarmötet såsom ’tidigt samråd’ i Kvillsfors. 27 intresserade markägare, Vetlanda kommun och verksamhetsutövare kom till Kvillsfors skola i snögloppet på kvällen.

Jakob berättade om stormusslor i allmänhet och vår kära målarmussla i synnerhet. Projektet och dess delar och framför allt tidsplanen visades. Vi har ont om tid och åtgärderna måste startas upp våren/sommaren 2014! Även Emåförbundet och Skånska energi deltog och berättade om sina delar, dvs projekteringen och omprövningen av vattendomen som är förestående.

/Jakob

Studenter på Fylan

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Sjutton Karlstad studenter i naturvårdsbiologi (och 50 kor) blev informerade om vårt LIFE-projekt allmänhet och Fyleåprojektet i synnerhet. Det är bara två veckor kvar innan det stora arbetet drar i gång… Spännande tider gav spännande frågor. Karlstad universitet utgör en viktig del av projektet, såväl forsknings- som undervisningmässigt. Spridningseffekter eftersträvas och mycket ny kunskap kan hämtas utifrån erfarenheter vunna via vårt arbete med Målarmusslans Återkomst – till gagn för människa djur och natur.

//Ivan C Olsson och Sara Ramslök

Informationsmöte för Fylebygden

Written by vibeke on . Posted in Fyleån, Kommunikation

Karta över planerade åtgärder (våtmarker, kärr och krökar) i Fylan.

 Sommaren kom men försvann lika snabbt (tur att det finns tält!). Trots det var uppslutningen god när vi hade information om återmeandringen av Fyleån. Nu ska ingen behöva undra över grävskoporna i dalen. Tack Stefan för kaffet och de goda bullarna det värmde gott!

//Vips, Charlotte och Ulrica

 

 

Samarbetspartners & Finansiärer