Posts Tagged ‘LIFE’

MIDTERM passed in Emån!

Written by jakob on . Posted in Aktiviteter, Emån, Jönköping, Kommunikation, Projektområden

Midterm passerad även i Emån!

Nu har vi närapå satt spaden i jorden för nya omlöp, utskov och biotopvård i båda våra åtgärdsområden i Emån!

Den 21 januari träffade vi 26 samhällsbor och markägare i Kvillsfors och visade och diskuterade de planerade byggnationerna i Lillån. Planen är nu starta upp åtgärderna så snart tjälen gott ur marken!

Den 3 februari mötte vi upp med ett drygt 10-tal intresserade fiskare från fiskeklubben och markägare i Mariannelund. Även här väntar byggstart så snart det bara går!

Emåförbundet är redo och nu väntar vi bara på att få åka ut och se två vattendrag i förvandlingsfasen – för att snart vara till ytterligare gagn för människa, djur och natur!

Mariannelund 3 feb

/ Jakob

 

naturen väl värd att värna?

Written by Ivan on . Posted in Projektområden

fresh nature for our kidz!

Det kostar att skydda och värna natur…

Länsstyrelsens 20-talet chefer fick en eftermiddag fylld med information om projektutveckling och finansieringsmöjligheter via EU-Kommissionen. Ola Nord, gav sin syn på hur man bäst driver dessa frågor ur Malmö Stads perspektiv. Därefter gavs Målarmusslan utrymme att presentera sitt pågående arbete, och svara på frågor, bla hur Länsstyrelserna bättre kan driva EU-projekt i framtiden.

Det kostar att skydda vår natur. I tider med krympande nationella anslag krävs kreativt tänkande och alternativa finansieringskällor

//Ivan

 

Samarbetspartners & Finansiärer