Posts Tagged ‘målarmussla’

UC4LIFE doing Austria

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

jb at austria

The UC4LIFE-project was presented at Kefermarkt, Linz, Austria (12/11/2013). A nice joint venture between the thick shelled river mussel and freshwater pearl mussel one might say. Common problems, indifferences and similarities between the species were discussed. We still have a lot to learn about both species, although we are catching up thanks to stringent research throughout Europe.

Salute//Jakob

Åtgärder i Vedaån

Written by ursula on . Posted in Vedaån

Ser en fors, stenar som är ilagda skapar fin strömsträcka

I Vedaån, Södermanland har grus, sten och block lagts i ån för att gynna reproduktionen av tjockskalig målarmussla och dess värdfiskar.

Två forsar restaurerades samt att större block lades i på flera ställen för att skapa mer ståndplatser för fisk samt att finmaterial ansamlas i bakvatten där musslor kan gräva ner sig.

//Helena and Tuss

Spana även in detta …, och varför inte lite radio?

Samarbetspartners & Finansiärer