Posts Tagged ‘meeting’

UC4LIFE canoeing at the 2012-LIFE Platform meeting in Ringsted, Denmark 18/09/2012

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

20

The LIFE-2012-platform meeting focused on what the European Commission is up to, presentations of new LIFE-projects, including networking activities amongst the on-going Swedish and Danish LIFE-projects. The UC4LIFE-project is closing in on inception, – hopefully we will be able to navigate our project through future challenges just as the project manager did in the Mölle å River. The UC4LIFE-canoe won* the turbulent race without even getting wet (some Danes got disqualified)!

UC4LIFE thank the Danish platform committee for a well-organized meeting!

UC4LIFE//Ivan

* with some little tiny tiny help from Life-to-ad(d)mire and RECLAIM

 

 

UC4LIFE has now reached out to the world of freshwater mussel experts

Written by jakob on . Posted in Kommunikation

The UC4LIFE crew gave two poster presentations and one oral presentation, describing our project and main objectives during the International meeting on biology and conservation of freshwater bivalves in Portugal. In addition, we learned a lot and expanded the UC4LIFE- network.

The conference, with participants from 14 countries, gave many lectures about conservation biology, genetics and systematics. It ended with an excursion where we got acquainted with Unio Delfinus, a southern European variant of our dear Unio crassus.

’Kick-offande’ och informationsspridning i Småland 2012! 17/06/12

Written by jakob on . Posted in Brusaån, Emån, Jönköping, Kommunikation

Under våren 2012 har vi i Jönköpings län börjat bygga grunden till ett framgångsrikt projekt.

Vid totalt fyra tillfällen har vi informerat allmänhet, vattenråd, samhällsföreningar och kommunpolitiker i våra två åtgärdsområden.

Åtgärdsområde: Brusaån/Mariannelund
Vid Brusaån genomförde vi redan 2010 vattendragsvandring utmed ån och berättade om planerna på konkreta åtgärder i ett kommande LIFE-projekt… Vi visade elfiske, musslor, pratade kantzoner och drack kaffe tillsammans med markägarna utmed ån. Inom UC4LIFE har vi under våren genomfört två informationsträffar. Den 1 mars besökte vi Mariannelunds sportfiskeklubb och berättade om planerna för 22 intresserade klubbmedlemmar och intressenter. Den 11 april träffade vi samhällsbyggnadsnämnden på Eksjö kommun (11 personer).

Åtgärdsområde: Emån/Kvillsfors/Lillån
Den 22 februari hade vi en träff med samhällsföreningen i Kvillsfors (http://www.kvillsfors.nu) och informerade om planerna med att använda Lillån som ett långt omlöp förbi vattenkraftverken. 16 personer deltog på mötet. Samhällsföreningen kommer att anordna den sk ’Kungsbrons dag’ den 25-26 aug 2012. Här räknar vi med att vi kommer kunna delta och informera om vårt UC4LIFE. Även i detta åtgärdsområde har vi informerat kommunpolitiker. Den 29 mars fick vi audiens på Tekniska nämndens sammanträde (29 personer), Vetlanda kommun och föredrog projektet och planerna i Kvillsfors.

/ Jakob

Vår målbild i våra åtgärdsområden! Denna 6 mm långa Unio crassus hittades på en fin strömsträcka nedströms Kvillsfors. Det är härifrån vi kommer ta upp musslor för att genomföra återintroduktionen.

Samarbetspartners & Finansiärer