Posts Tagged ‘Mörrumsån’

Övervakning inför åtgärder

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån

I Bräkneån genomför vi nu under v.26-27 övervakning inför kommande åtgärder i ån. Totalt sett kommer vi att besöka nio lokaler, två stycken uppströms åtgärdsområdet, två stycken nedströms åtgärdsområdet och fem stycken inom själva åtgärdsområdet. Det som undersöks är bl a  musselbestånden på lokalerna, vattenvegetation, djup och bottensubstrat. Lokalerna kommer att återbesökas 2015-2016 för att se om de planerade åtgärderna har haft någon effekt och i så fall vilken.

Besök av Gudenåkommittén 14 maj

Written by therese asp on . Posted in Mörrumsån, Projektområden

Den 14 maj fick vi besök av Gudenåkommittén från Danmark. De ville veta mer om hur vi på Länsstyrelsen jobbade med att restaurera och skydda vatten och då framförallt hur vi jobbar med Mörrumsån. Andreas informerade om UC4LIFE samt vilka åtgärder vi genomfört i Mörrumsån. Mötet inleddes inomhus och därefter åkte vi ut på plats för att se de olika åtgärderna. Besökarna var väldigt intresserade och nöjda med besöket!

Samarbetspartners & Finansiärer