Posts Tagged ‘öring’

Bullhead, – and?

Written by Ivan on . Posted in Studier

After some intense days sampling fish we conclude that we have potential host fish species for the thick shelled river mussel/tjockskalig målar mussla (Unio crassus), both upstream and downstream the project site in Fylan. Bullhead/Stensimpa (Cottus gobio), minnow/elritsa (Phoxinus phoxinus) and brown trout/öring (Salmo trutta, picture above) dominated the catches. We also caught European eel/ål (Anguilla anguilla) and crayfish/signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) at some sites.

We thank Skönadal and Simon Lundin for the help we got during the field work!

Salute//Ivan and Marie

LIFE I TUVEBÄCKEN/KABUSAÅN 06/10/2012

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Skönadals Fiskevårds- och Fiskeförening bjöd in till elfiskedemonstration och å-prat vid Tuvebäcken, inte långt från Ingelstorp. Markägare, Dikningsföretag och representanter från Vattenråd och andra nyfikna dök upp för att få lite koll på livet under ytan.

Och ån då? Jo, – elfisket visade att det fullkompligt myllrade av liv – och antalet öringar i Tuvebäcken var högt, vilket tyder på att sommaren (med förhållandevis mycket regn och låga vattentemperaturer) har varit gynnsam för fisken vilket är glädjande.

Dagen avrundades med fika, fisksoppa och en skön gemenskap vid ån. Bengt Andersson fotograf.

Det här var kul trots ihärdigt regnande//Ivan

Monitoring at the project sites in Jönköping county

Written by jakob on . Posted in Emån, Studier

I våra två åtgärdsområden i Jönköpings län pågår sedan i maj projekteringar av de kommande åtgärderna. Under augusti och september har arbetet med förstudier (monitoring) innan åtgärd  kommit igång. Kvalitattiva elfisken har utförts på sex lokaler. Statusen på fiskbestånden var bättre än väntat. I Lillån Kvillsfors var öringbeståndet relativt gott med en stor andel årsyngel (0+). Övriga fiskarter som fångades var elritsa, sutare, braxen, färna, abborre, gädda, bäcknejonöga, bergsimpa och signalkräfta. Det finns med andra ord potentiella värdfiskar för de tjockskaliga målarmusslor som ska återintroduceras efter utförda åtgärder! Som en del i arbetet med att följa upp ev påverkan och ffa förbättring genom utrivning av dammar så har även mätning av vattentemperaturen i våra åtgärdsområden startat. Totalt fyra temperaturlogges är nu utplacerade och ingår i Länsstyrelsens övervakningsnätverk av temperaturloggers.

Nöjd elfiskare med ny utrustning som fungerade perfekt.

UC4LIFE-taggad!

Tinca tinca är ovanlig vid elfiske.

Mätningen av temperatur löper fram till 2016. Info om detta på  UC4LIFE-taggad skylt.

380 mm öring från Brusaån, en mycket vacker skapelse!

 

 

Samarbetspartners & Finansiärer