Posts Tagged ‘phoxinus’

Bullhead, – and?

Written by Ivan on . Posted in Studier

After some intense days sampling fish we conclude that we have potential host fish species for the thick shelled river mussel/tjockskalig målar mussla (Unio crassus), both upstream and downstream the project site in Fylan. Bullhead/Stensimpa (Cottus gobio), minnow/elritsa (Phoxinus phoxinus) and brown trout/öring (Salmo trutta, picture above) dominated the catches. We also caught European eel/ål (Anguilla anguilla) and crayfish/signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) at some sites.

We thank Skönadal and Simon Lundin for the help we got during the field work!

Salute//Ivan and Marie

Monitoring at the project sites in Jönköping county

Written by jakob on . Posted in Emån, Studier

I våra två åtgärdsområden i Jönköpings län pågår sedan i maj projekteringar av de kommande åtgärderna. Under augusti och september har arbetet med förstudier (monitoring) innan åtgärd  kommit igång. Kvalitattiva elfisken har utförts på sex lokaler. Statusen på fiskbestånden var bättre än väntat. I Lillån Kvillsfors var öringbeståndet relativt gott med en stor andel årsyngel (0+). Övriga fiskarter som fångades var elritsa, sutare, braxen, färna, abborre, gädda, bäcknejonöga, bergsimpa och signalkräfta. Det finns med andra ord potentiella värdfiskar för de tjockskaliga målarmusslor som ska återintroduceras efter utförda åtgärder! Som en del i arbetet med att följa upp ev påverkan och ffa förbättring genom utrivning av dammar så har även mätning av vattentemperaturen i våra åtgärdsområden startat. Totalt fyra temperaturlogges är nu utplacerade och ingår i Länsstyrelsens övervakningsnätverk av temperaturloggers.

Nöjd elfiskare med ny utrustning som fungerade perfekt.

UC4LIFE-taggad!

Tinca tinca är ovanlig vid elfiske.

Mätningen av temperatur löper fram till 2016. Info om detta på  UC4LIFE-taggad skylt.

380 mm öring från Brusaån, en mycket vacker skapelse!

 

 

Sampling Scania mussels! 27/04/2012

Written by admin on . Posted in Studier

Last week we, Marie and I, were helping the Karlstad university folks out (Martin, Lea, Niklas and Bene). Potential locations for electro-fishing actions were identified in three different streams in Skåne. It was really interesting to share know-how and experiences about different sampling methods used.

Lea is now part of the UC4LIFE-team, she will be doing some of the host-fish mapping, and later carry out parts of the farming  activities. She just arrived in Sweden with all her stuff from Germany! Her boyfriend Béné was there for the week, so he helped us out too. Bene is a specialist in macrophytes – cool stuff!

To sum up the week! A lot of mussels in Bråån! – and a lot of them were gravid, – a super result!

//Delphine

Samarbetspartners & Finansiärer