Posts Tagged ‘river restoration’

Emån kommer starkt på slutet …

Written by jakob on . Posted in Brusaån, Emån, Jönköping

Arbetet i Kvillsfors fortskrider i en jämn hög takt. Fiberduk, block och grus är på plats i de båda övre omlöpen. Likaså är gjutningen vid de båda omlöpen färdigbrunna!

Att vandra upp och ner i de ännu inte blötlagda områden är en sällsam upplevelse. Vi skapar nya fina miljöer, snart ska vattnet åter brusa, fisken vandra och musslor ska vi hjälpa på plats. Planering av rastplats och tillhörande informationsskyltar är i igång!

I det andra projektområdet – Brusaån ska två vandringshinder åtgärdas. Upphandlingen är ute och arbetet planeras att genomföras i slutet på september!

Nästa vecka blir det E2, Monitoring i Emåns huvudfåra och dykning för att finna lämpliga individer till den kommande flytten upp i Lillån.

//Jakob & Daniel

Äntligen, äntligen – äntligen! Byggstart i Lillån, Emån Kvillsfors!

Written by jakob on . Posted in Emån, Jönköping

I början på veckan påbörjades äntligen det fysiska åtgärdsarbetet i Lillån/Emån i Kvillsfors! Först ut, av de projekterade vandringshindrena, är faunapassagen vid den gamla snickerifabriken. Arbetet har hittills gått snabbt framåt då i princip hela faunapassagens sträckning på runt 200 meter är klar. Nu återstår är att klä den på sikt bäckliknande åfåran med natursten och färdigställa utskovet!

Mer info inom kort om allt det övriga som är på gång!

/ Jakob & Daniel

 

MIDTERM passed in Emån!

Written by jakob on . Posted in Aktiviteter, Emån, Jönköping, Kommunikation, Projektområden

Midterm passerad även i Emån!

Nu har vi närapå satt spaden i jorden för nya omlöp, utskov och biotopvård i båda våra åtgärdsområden i Emån!

Den 21 januari träffade vi 26 samhällsbor och markägare i Kvillsfors och visade och diskuterade de planerade byggnationerna i Lillån. Planen är nu starta upp åtgärderna så snart tjälen gott ur marken!

Den 3 februari mötte vi upp med ett drygt 10-tal intresserade fiskare från fiskeklubben och markägare i Mariannelund. Även här väntar byggstart så snart det bara går!

Emåförbundet är redo och nu väntar vi bara på att få åka ut och se två vattendrag i förvandlingsfasen – för att snart vara till ytterligare gagn för människa, djur och natur!

Mariannelund 3 feb

/ Jakob

 

Samarbetspartners & Finansiärer