Posts Tagged ‘studier’

(B)logger ger koll på flödet i Östergötlands UC-vatten!

Written by lars on . Posted in Studier

measuring flow conditions

Nu ska vi få total och ständig koll på flödet i Östergötlands Unio crassus vattendrag. Vi kör high-tech-varianten med tryckloggers som kalibreras för att mäta flödet varje halvtimme kontinuerligt i 400 dagar. Efter det måste man fiska upp dem och tömma dem på deras datainnehåll.

Vid varje å sätts ut en logger på botten av ån och en i luften intill, på t.ex. ett träd. På så sätt kan aktuellt vattentryck (flöde) kalibreras mot ändringar i lufttryck. Det är avgörande att känna till åarnas flödesvariationer för att förstå vattendragets ekologi och  musslornas väl och ve.

Logon//Larz

Den crassa verkligheten i Östergyllens åar, nu vet vi mer om de tjockskaliga

Written by Ivan on . Posted in Studier

Storan

Årets provtagning har nu slutförts inför åtgärderna nästa år. Det har varit noggranna hydromorf mätningar med latta och laser vilket var nytt för mig. Så förstås själva musselinventeringen och elfiske.

I Kisaån var det god förekomst uppströms åtgärdsområdet med 11,5 stormusslor per kvadratmeter (mest spetsig målarmussla). Minsta U. crassus var 39 mm. I åtgärdsområdet inventerades fem lokaler och endast fem tjockskaliga målarmusslor (minsta var 66 mm) och en spetsig målarmussla påträffades. Nedströms åtgärdsområdet hittades bara en mussla. Elfisket gav mest öring 25, ål 5, lake 1 och signalkräfta 4. Ån är kraftigt rensad i åtgärdsområdet så åtgärder är välbehövliga. Efterforskningar hos hembygdsföreningar m.fl. visar att bäcken har använts för flottning i början av 1900-talet. De kraftiga rensningarna som har genomförts då är förmodligen huvudorsaken till bristen på musslor i åtgärdsområdet.

 

I Kapellån fanns det betydligt fler U. crassus . Mesta lokalen hyste 126 ex. och minsta ex. var 30 mm. Vi bedömer musselläget som hyfsat med stor restaureringspotential. Elfisket visade klar dominans av stensimpa 266, följt av mört 33, gädda 6 och signalkräfta 9. I Storån var det färre crassus (1 – 10 ex. på lokalerna), men minsta var bara 20 mm. Elfisket visade dominans av öring 42, följt av mört 17, abborre 1, lake 1 och signalkräfta 1. Restaureringspotentialen är stor men det är inte därför den heter Storån tror vi. Nu placerar vi ut tryckloggers i åarna för att få kläm på vattenföringen.

//GERZA

LIFE I TUVEBÄCKEN/KABUSAÅN 06/10/2012

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

Skönadals Fiskevårds- och Fiskeförening bjöd in till elfiskedemonstration och å-prat vid Tuvebäcken, inte långt från Ingelstorp. Markägare, Dikningsföretag och representanter från Vattenråd och andra nyfikna dök upp för att få lite koll på livet under ytan.

Och ån då? Jo, – elfisket visade att det fullkompligt myllrade av liv – och antalet öringar i Tuvebäcken var högt, vilket tyder på att sommaren (med förhållandevis mycket regn och låga vattentemperaturer) har varit gynnsam för fisken vilket är glädjande.

Dagen avrundades med fika, fisksoppa och en skön gemenskap vid ån. Bengt Andersson fotograf.

Det här var kul trots ihärdigt regnande//Ivan

Samarbetspartners & Finansiärer