Posts Tagged ‘Unio crassus’

Vad blir det för mat?

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Målarmusslan, Utplantering

Musslor är filtrerare, vilket innebär att de får i sig näring och mat genom att filtrera vatten och ta upp näringspartiklar som finns i det. Födan kommer från så kallad detritus (organiskt material från döda djur och växter), alger och andra näringsämnen som finns löst i vattnet. Under sommaren har UC-forLife teamet vid Hemmerstorpsmölla utfört ett experiment med total 880 juvenile musslor (tjockskalig målarmussla; Unio crassus) för att se vilken sorts kombination av mat som bäst gynnar juvenilerna under deras första levnadstid.

Varje vecka har fem olika kombinationer av mat getts; detritus och detritus i kombination med alger eller proteiner. Som kontrollgrupp matade vi några musslor med mat utan detritus. Överlevnad och tillväxt av de juvenila musslorna har kontrollerats varannan vecka. De juvenila musslorna i experimentet härstammar från musslor i Bråån, där det finns en bra musselpopulation av tjockskalig målarmussla. I labbet har de odlats fram med elritsa (Phoxinus phoxinus) som är en av de bästa värdfiskarna för vår mussla. När experimentet började var musslorna ungefär 220-240 mikrometer stora – nu är de mer än dubbelt så stora, alltså lite mer än en halv millimeter! Experimentet visade också att detritus verkar vara det ämne som främst bidrar till hög överlevnad och god tillväxt hos våra juveniler.

Nu blir det deras favoriträtt till slutet av september då alla juvenila musslor ska släppas ut i åarna som ingick i projektet.

Smaklig måltid/UC-for Life Crew (Tina, Valentina and Martin)

Fördubblad produktion av fisk och musslor

Written by Ivan on . Posted in Blekinge, Bräkneån, Kommunikation, Mörrumsån

Under pompa och ståt med tal av landshövding invigdes omlöpet i Tararp den 28 april 2016. Med gemensamma krafter öppnade landshövding Berit Andnor Bylund och markägare Mikael Svahn dammluckorna och släppte på vattnet i omlöpet.

Nu kan Bräkneåns havsöring vandra från mynning och upp till Belganet vilket innebär en fördubbling av mängd lämpligt lekområde jämfört med tidigare! Fortsatta åtgärder behövs för att gynna åns liv på bästa sätt men det här var ett enormt kliv framåt. Vädrets makter var med oss så i solsken kunde de 60-tal besökarna, efter påsläpp av vattnet, mingla vid omlöpet och höra bruset från vattnet. Från två gamla kvarnhjul, som numera agerar bord intill omlöpet, serverades dessutom bubbel och tilltugg.

Efter invigningen skeppades besökarna till Strångamåla bygdegård där det bjöds på lunch och föreläsningar under eftermiddagen. Mats Harrysson, som dokumenterat arbetet med bygget av faunapassagerna, visade sin film. Därefter hölls intressanta föreläsningar om vad som utförts inom ramen för projektet i Blekinge, hur man jobbar med åtgärder i vatten i andra delar av landet och hur fisk och naturvärden kan skapa arbetstillfällen samt bidra till en levande landsbygd. Avlutningsvis presenterades även vad som är på gång framöver i Blekinge vad gäller åtgärder i vatten, vad händer ”After LIFE?”.

Invigningen och eftermiddagens aktivitet utgjorde Blekinges slutseminarium inom projektet Målarmusslans återkomst. Blekinge läns tidning, Sveriges Radio och Sydöstran var med och förevigade denna fantastisk dag!

Tack// Therese, Jonas och Andreas

I tidningen Sydöstran om invigningen

Mats Harryssons film om omlöpsbyggnationen i Bräkneån

 

 

5000 pigga Målarmusslor på väg …

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Fyleån, Utplantering

pipetting mussels

I samband med EU-Kommissionens besök förevisades odlings- och utsättningsmetoder av juvenila tjockskaliga målarmusslor framodlade av våra eminenta forskare. I dagarna sätts 5000 småmusslor ut i Fyleån!

I sammanhanget kan nämnas att Projektet fick högsta tänkbara betyg, efter omfattande teknisk och ekonomisk granskning genomförd av vår monitor – eller hur Inga;-?

Hela projektgänget ska ha stort beröm!

//Ivan och Sara

 

Samarbetspartners & Finansiärer