Posts Tagged ‘Unio crassus’

Bräkneån bjöd på både goda och tråkiga nyheter

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån, Projektområden

Vår övervakning av Bräkneån är nu genomförd. Vi besökte totalt sett 22 lokaler då vi samkörde inventeringen med den nationella miljöövervakningen av flodpärlmussla. Tre av dessa 22 lokaler var helt nya och ligger längs en sträcka av ån som inte inventerats tidigare, mellan det nedersta vandringshindret Björstorps kvarn och nästa vandringshinder, Snittinge strax söder om Bräkne-Hoby. Om vi börjar med de goda nyheterna så hittade vi tjockskalig målarmussla på fyra nya lokaler i ån förutom de två sedan tidigare kända lokalerna. Tre av dessa nya lokaler låg inom det område som inte undersökts tidigare, dvs uppströms Björstorps kvarn. Än mer glädjande var att vi på en av dessa hittade musslor som var <35 mm och kunde alltså konstatera att föryngring sker där! Bestånden är inte täta men vi har i alla fall ett reproducerande bestånd i ån.

Om vi går till de mer tråkiga nyheterna så ser inte läget ljust ut för flodpärlmusslan. Arten återfanns inte på de nordligaste lokalerna, färre musslor hittas på de övriga lokalerna och ingen föryngring kan konstateras. Det är bara att hoppas på att åtgärderna som planeras inom UC4LIFE kan hjälpa flodpärlmusslan att återhämta sig.

Lite lokal TV , riksnyheter och nyheter om flodpärlmusslans tråkiga situation. Dessutom radioinslag om UC4LIFE!

/Therese och Andreas

 

Nykläckta musslor och gamla kurvor ser dagens ljus i Fyledalen

Written by Ivan on . Posted in Fyleån, Utplantering

Lea Schneider i färd med att studera infektionsgrad av fisk, – och efter 18 månaders hårt slit finns anledning till (försiktig) optimism…

UC4LIFE går på högvarv. Parallellt med omfattande meandringsarbeten och flodplansrestaurering sätts infekterad värdfisk och framodlade Unio crassus ut i delar av Fyleån på försök under kontrollerade former. Vårt projekt har med andra ord, redan efter 18 månader, lyckats med två fundamentala projektmål; 1) identifiering av värdfiskar lämpliga för Unio crassus och 2) framgångsrik infektionsmetodik vilket möjliggör odling av Europas mest hotade mussla. Vår förhoppning är nu att musslorna som sätts ut överlever i sin ny(gamla) miljö.

En bild säger mer än tusen ord, och en filmsekvens lite till, – och varför inte spana in denna dansanta crassus på YouTube?

Lea och resten av UC4LIFE-teamet kan vara stolta, – ingen har lyckats med motsvarande bedrift i Sverige fram tills nu!

//Ivan

Besök av Gudenåkommittén 14 maj

Written by therese asp on . Posted in Mörrumsån, Projektområden

Den 14 maj fick vi besök av Gudenåkommittén från Danmark. De ville veta mer om hur vi på Länsstyrelsen jobbade med att restaurera och skydda vatten och då framförallt hur vi jobbar med Mörrumsån. Andreas informerade om UC4LIFE samt vilka åtgärder vi genomfört i Mörrumsån. Mötet inleddes inomhus och därefter åkte vi ut på plats för att se de olika åtgärderna. Besökarna var väldigt intresserade och nöjda med besöket!

Samarbetspartners & Finansiärer