Posts Tagged ‘VÄRDFISKSTUDIER’

Majsfiske i Bräkneån

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån

Vid Skogdala gård i Bräkneåns södra del genomfördes en första värdfiskstudie 22-23 maj 2013. Lea Schneider från Karlstads universitet är den som är ansvarig för studierna och vid denna värdfiskstudie var både Therese och Andreas med och hjälpte till. Värdfiskstudierna kommer att ske en gång per månad under musselsäsong. För att fånga så många fiskar som möjligt på lokalen används flera olika fiskemetoder. Lea elfiskade först och därefter la vi ut en rad olika burar som var betade med en mumsig blandning av majs, ströbröd och vatten. Fällorna fick ligga i över natten och vittjades dagen därpå. Inte mycket fisk fångades vid detta tillfälle och de arter vi fick var öring, elritsa, löja och gärs. Vid inventeringen plockades även de tjockskaliga målarmusslorna vi hittade på lokalen upp för att undersöka om de var gravida eller ej. Fem Unio crassus hittades och endast två av dessa var gravida.

 

//Therese

Fiske efter kunskap

Written by admin on . Posted in Kommunikation

Jag har under del av min PRAO upplevt spännande äventyr och blivit introducerad i elfiskemetodik och forskning som rör den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus), – Europas mest utrotningshotade mussla. En viktig orsak till varför denna musselart håller på att försvinna är att vi vet så lite om den. Musslan lever som parasit (glochidia) under sin första del av sin livscykel på fiskars gälar, men det är okänt på vilka fiskarter (värdfisk).

I syfte att identifiera vilka fiskarter som bäst lämpar sig som värdfisk för målarmusslan fångas fisk genom elfiske. Fisken bedövas och dess gälar kollas upp i mikroskop, för att eventuellt upptäcka musslans små glochidier.

Vi fångade elritsa (Phoxinus phoxinus), grönling (Barbatula barbatula), nejonöga (Lampetra planeri) och öring (Salmo trutta) i smband med elfisket i Bråån.

Jag, Jonatan (Bladins skola, klass 8) tackar för en jättespännande PRAO i Målarmusslans tjänst…

 

 

Glochidia converted to DNA-sequences: two weeks at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm | 28/11/2012 |

Written by lea on . Posted in Musslans värdfisk

Before going to Stockholm Laura and I picked thousands of glochidia from fish gills at Karlstads University thus sub-samples from different fish individuals and species could be taken to the DNA lab at the Swedish Museum of Natural History. Glochidia originated from fish caught in the Rivers Tommarpsån and Bråån during this year. The main research questions based on host-fish use by Unio crassus in natural conditions i.e. do the mussel glochidia found on fish belong to the species Unio crassus? This also includes the question if there are other mussel species in our rivers that potentially can infest the same fish species as UC and if so which other mussel species do occur? So far, only individuals of the species U.crassus were found in Bråån and Tommarpsån by means of morphological identification. We are all curious what the genetic analyses will bring!

Having arrived in Stockholm I was nicely introduced in the work group of Pia Eldenäs. Great thanks to her and the team! All methods used were shown and explained me with accuracy and great patience step by step thus it was possible to analyze all glochidia-subsamples prepared for DNA analysis. The latter mentioned started with a DNA-extraction using a special robot, followed by PCRs (polymerase chain reactions) and controlling the PCR products by running a gel.

In the following step the PCR products were cleaned and amplified again which led then to the last step: the sequencing. As a result proper DNA-sequences were given by the sequencer. Those could be compared to mussel DNA-sequences listed in the online database BLAST and also to reference sequences owned by the DNA-lab. The final results are still in process, but it can be mentioned that Unio crassus was identified on minnows (Phoxinus phoxinus), bullheads (Cottus gobio) and trouts (Salmo trutta).

It was a very interesting experience to finally combine samples taken during the field work season with genetic lab work which bring us more information about Unio crassus populations in the rivers and their relation to host-fish.

/ Lea

Samarbetspartners & Finansiärer