Posts Tagged ‘Vedaån’

Åtgärder i Vedaån

Written by ursula on . Posted in Vedaån

Ser en fors, stenar som är ilagda skapar fin strömsträcka

I Vedaån, Södermanland har grus, sten och block lagts i ån för att gynna reproduktionen av tjockskalig målarmussla och dess värdfiskar.

Två forsar restaurerades samt att större block lades i på flera ställen för att skapa mer ståndplatser för fisk samt att finmaterial ansamlas i bakvatten där musslor kan gräva ner sig.

//Helena and Tuss

Spana även in detta …, och varför inte lite radio?

Vedaån

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Vedaån

Vedaan

Vedaån rinner från sjön Likstammen till sjön Svarvaren vid Lästringe i Nyköpings kommun och tillhör Svärtaåns avrinningsområde. I ån finns tjockskalig målarmussla bekräftad i de nedre delarna av ån, från Alma och nedåt. I de övre delarna av ån finns andra stormusselarter, främst spetsig målarmussla och allmän dammussla, men även större dammussla och flat dammussla. De fiskarter som påträffats i ån är löja, abborre, braxen, mört, lake, gädda och bäcknejonöga.

Vid inventeringen 2013 inför restaureringsåtgärderna påträffades glädjande ett stort antal unga musslor, den minsta så liten som 11 mm. Detta visar att musslorna lyckats reproducera sig i dessa delar av ån.

I Vedaån har åtgärder genomförts längs en sträcka, från E4:an ned till mynningen i Svarvaren. Åtgärderna bestod i att lägga ut grus och enstaka större stenar i ån. Genom att lägga ut stora stenar och grus i ån skapas en större variation i vattenflödet vilket skapar livsutrymme för flera arter samtidigt som det gynnar musslornas reproduktion och ökar de unga musslornas överlevnadschanser.

 

Samarbetspartners & Finansiärer